Rendileping

Rendipill OÜ
Reg. nr: 14890763
Aadress: Rapla maakond, Kohila vald, Rootsi küla, Laane, 79815
E-mail: rendipill@hotmail.com
Tel. +372 5252289

1.Lepingu kehtivus

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus. Mitte peremehelikult matkaautot kasutanud inimeste nimed avaldatakse internetis ja erinevate veebi keskkonna portaalides ja lepingu allkirjastamisega annab rendile võtja selleks nõusoleku.

2.Rendiperiood ja läbisõit

Matkaautode rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva (juuni-august on minimaalne rendiperiood 5 päeva). Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendiettevõttet aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkaauto tagastamise aja ja/või koha suhtes. Matkaautodel läbisõidupiirangut ei ole.
3.Auto üleandmine ja tagastamine
Rendiperiood algab rendipäeval kell 19.00 ning lõpeb rendi lõpp-päeval kell 16.00 (v.a.nädala vahetusel), või kui ei ole kokkulepitud teisiti. Matkaauto tuleb tagastada siseruumides hoolikalt puhastatuna. Kui klient tellib KÕIK HINNAS (puhastus) teenuse, siis on auto tagastamine viimasel päeval kell 12.00. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Juhul kui rentnik tellib koristuse, siis vaatab tagastamisel auto üle koristustööde teostaja. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topelt rendisumma.
4.Broneerimine, tagatisraha ja renditasu maksmine
Matkaauto broneerimisel tasutakse renditasu ettemaks 300€. Broneerimise kinnitamiseks loeme renditasu ettemaksu laekumist Rendipill OÜ arvele EE862200221073060843 (Swedbank).
Rendilevõtjal on võimalus 30 päeva enne rendiperioodi algust tühistada rent ja saada tagasi broneerimistasu. Matkaauto rentnik maksab lepingu sõlmimisel renditingimuste ja-nõuete täitmise tagatisraha 500€ (täisintegreeritud 1000€), lepingu lõpetamisel, üleandmise – vastuvõtmise akti koostamisel, nõuete ning pretensioonide puudumise korral rentnikule tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha kantakse tagasi 3 ́e tööpäeva jooksul. Kogu renditasu koos tagatisrahaga kantakse vähemalt 30 päeva enne auto üleandmist Rendipill OÜ arvele. Rentnikul on õigus/võimalus 30 päeva enne rendi algust öelda ära broneering ja saada tagasi 100% broneerimisel makstud renditasu ettemaks. Hiljem on võimalus 100% tagasi saada, vaid juhul kui rentnik leiab enda rendiperioodiks asendaja/rentiku.
5.Auto seisukord, kütus
Matkaauto antakse Teile üle tangituna, puhtana ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõigi vigastuste (sh.kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks. Matkaauto tagastatakse rentniku poolt rendileandjale siseruumides hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ning WC-kassett tühjendatuna sarnaselt sellele, milline auto oli rendile võtmise hetkel. Samuti väljast väga määrdunud auto puhul tuleb kliendil teostada pesu. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 200€. Koristamata jätmisel on trahv 500€. Reoveepaagi ning WC

kasseti tühjendamise hind on 50€. Autos ei tohi suitsetada. Nõude rikkumise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 500€. Ülalnimetatud summad on rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast. Matkaauto antakse rentnikule üle täidetud kütusepaagiga. Matkaauto tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde tasu puuduoleva kütuse iga liitri eest vastavalt Neste Oil AS kehtivale hinnakirjale ning tasu tankimise eest 50€. Rendileandjal on õigus antud summad kinni pidada tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.

6.Varustus

Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on matkaautod varustatud talverehvidega. Lisaks on meie matkaautod varustatud GPS-jälgimisseadmetega, mis võimaldavad rendileandjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist. Vastavalt poolte kokkuleppele annab rendileandja rentniku kasutusse lisavarustuse, millise täpne nimekiri ja maksumus on fikseeritud „Vastuvõtmise-üleandmise aktis“.

7.Sõitmine Eestist väljapoole

Rentija ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liidu riike ehk Aserbaidžaani, Gruusiasse, Moldovasse, Ukrainasse, Valgevenesse, Venemaale ja Euroopa Liidu kandidaatriikidesse Türki, Albaaniasse, Montenegrosse, Põhja-Makedooniasse, Serbiasse, Bosnia- Hertsegoviinasse ja Kosovosse.

Rentija tohib renditud matkaautoga sõita Euroopa Liidu riikidesse k.a.Šveitsi, Norra, Island, Suurbritannia, Liechtenstein ja Euroopa linnriikidesse/enklaavidesse Andorra ́sse, Monaco ́sse, San Marino ́sse ja Vatikani Linnriik ́i.
Soovituslik on sõiduks kasutada põhimaanteid. Välistada tuleb ohtlikuse tõttu nii inimesele kui sõidukile kitsaid mägiteid.
8.Vajalikud dokumendid
Rendilepingu sõlmimisel tuleb esitada rentniku pass või ID-kaart, juriidilise isiku esindajal ka Äriregistri väljavõtet ja/või volikiri, lepingusse märgitavate juhtide juhiluba, pass või ID-kaart. Matkaauto võib juhtida vähemalt 21 aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži mitte alla 3 aasta.
9.Nõuded kolmandatelt isikutelt
Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jmt.) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.
10.Kindlustused
Matkaautode rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 500€ ja varguskindlustust rentija omavastutusega 500€. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkaauto ärandamise või liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse tarbeks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktandmed leiate rendilepingult).

Shopping Cart
Scroll to Top